[PDF] Tema, variacions i final Per a piano sol by Francesc Civil i Castellví, Francesc Civil i Castellví, Miquel Villalba | Perlego
Get access to over 600,000 titles
Start your free trial today and explore our endless library.
Start free trial
Join perlego now to get access to over 600,000 books
Join perlego now to get access to over 600,000 books
Tema, variacions i final
Tema, variacions i final

Tema, variacions i final

Per a piano sol
Francesc Civil i Castellví, Francesc Civil i Castellví, Miquel Villalba
Start free trial
shareBook
Share book
pages
41 pages
language
Spanish
format
PDF
unavailableOnMobile
Not available on the Perlego app

Tema, variacions i final

Per a piano sol
Francesc Civil i Castellví, Francesc Civil i Castellví, Miquel Villalba
Book details
Table of contents

About This Book

Theme, variations and finale follows a similar pattern to Nocturne in G flat major. Written in the years immediately after he finished his studies, the author revised this piece in 1936, refining some compositional details and melodic designs and clarifying some questions of tempo. The main theme, very close to the Franck aesthetic, is used by Civil to extract eight variations and a finale that reflect his boundless inventiveness and prodigious ability to transmute an original idea into multiple variants. A strong admiration for Chopin is suggested by many of the pianistic patterns, some variations in the form of a waltz and a last one in a "revolutionary" spirit.Tema, variacions i final segueix un patró similar a Nocturn en Sol bemoll major. Escrita durant els anys immediats a l'acabament dels seus estudis, l'autor en farà una revisió l'any 1936 tot perfilant alguns detalls d'escriptura i alguns dissenys melòdics i concretant qüestions de tempo. Del tema principal, molt proper a l'estètica franckiana, Civil n'extreu vuit variacions i un final que reflecteixen la seva inesgotable inventiva i una habilitat prodigiosa per transformar, transmutar, una idea original en múltiples variants. Molts dissenys pianístics, alguna variació en forma de vals i una darrera d'esperit "revolucionari" evidencien una admiració profunda per Chopin.Tema, variacions i final sigue un patrón similar a Nocturn en Sol bemoll major. Escrita durante los años inmediatos a la finalización de sus estudios, el autor hará una revisión de la misma en el año 1936 perfilando algunos detalles de escritura y algunos diseños melódicos y concretando cuestiones de tempo. Del tema principal, muy cercano a la estética franckiana, Civil extrae ocho variaciones y un final que reflejan su inagotable inventiva y una prodigiosa habilidad para transformar, transmutar, una idea original en múltiples variantes. Muchos diseños pianísticos, alguna variación en forma de vals y una última de espíritu "revolucionario" evidencian una profunda admiración por Chopin.

Read More

Information

Publisher
FICTA EDICIONS
Year
2021
ISBN
9790805434797
Topic
Media & Performing Arts
Subtopic
Music

Table of contents