Teknisk analys för alla
eBook - ePub

Teknisk analys för alla

Hur man använder grunderna i teknisk analys för att läsa diagram och bättre förstå finansmarknaderna

Stefano Calicchio

 1. Swedish
 2. ePUB (disponibile sull'app)
 3. Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub

Teknisk analys för alla

Hur man använder grunderna i teknisk analys för att läsa diagram och bättre förstå finansmarknaderna

Stefano Calicchio

Dettagli del libro
Indice dei contenuti
Citazioni

Informazioni sul libro

Äntligen en guide som är utformad för att erbjuda en lättillgänglig och begriplig strategi för teknisk analys, idealisk både för nybörjare och som ett granskningsverktyg för mer erfarna handlare. Med ett tydligt språk och en väldefinierad logisk struktur följer den här handboken läsaren in i den tekniska analysens värld och ger de verktyg som behövs för att förstå och tillämpa denna disciplin på ett effektivt sätt. På dessa sidor hittar du följande: - En översikt över grunderna i teknisk analys och dess tillämpning i handeln på en praktisk nivå;
- En detaljerad vägledning om hur man börjar läsa diagram och känna igen marknadstrender;
- En analys av de vanligaste indikatorerna och verktygen för att beskriva framtida prisrörelser;
- En uppsättning praktiska handelsstrategier som är lämpliga för både nybörjare och erfarna handlare;
- Råd om hur man utvecklar en skräddarsydd handelsplan och anpassar den till sin investeringsstil;
- Praktiska övningar, konkreta exempel och fallstudier för att underlätta förståelsen och tillämpningen av de begrepp som presenteras i boken. Guiden är en viktig handbok för alla som vill skaffa sig en gedigen förståelse för teknisk analys och använda den framgångsrikt i handeln. Med ett direkt och praktiskt tillvägagångssätt kommer den här boken att hjälpa dig att utveckla de färdigheter du behöver för att med större självförtroende ta dig in i investeringsvärlden och äntligen förstå hur teknisk analys fungerar och vad denna disciplin kan göra för dig.

Domande frequenti

Come faccio ad annullare l'abbonamento?
È semplicissimo: basta accedere alla sezione Account nelle Impostazioni e cliccare su "Annulla abbonamento". Dopo la cancellazione, l'abbonamento rimarrà attivo per il periodo rimanente già pagato. Per maggiori informazioni, clicca qui
È possibile scaricare libri? Se sì, come?
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui
Che differenza c'è tra i piani?
Entrambi i piani ti danno accesso illimitato alla libreria e a tutte le funzionalità di Perlego. Le uniche differenze sono il prezzo e il periodo di abbonamento: con il piano annuale risparmierai circa il 30% rispetto a 12 rate con quello mensile.
Cos'è Perlego?
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego supporta la sintesi vocale?
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Teknisk analys för alla è disponibile online in formato PDF/ePub?
Sì, puoi accedere a Teknisk analys för alla di Stefano Calicchio in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Business e Business General. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Anno
2024
ISBN
9791223002360
Argomento
Business

Indice dei contenuti

 1. Cover
 2. TEKNISK ANALYS FÖR ALLA
 3. Table of contents
 4. Ansvarsfriskrivning
 5. Introduktion
 6. Allmänna kommentarer om teknisk analys
 7. Fördjupad definition av teknisk analys
 8. Grundläggande analys
 9. Grundläggande principer för teknisk analys
 10. De operativa verktygen för teknisk analys
 11. Grafisk analys
 12. Identifiering av trender
 13. Stöd och motstånd
 14. Volymanalys
 15. Siffror för fortsatta trender
 16. Uppgifter om återföring
 17. Bekanta dig med grafiska analyssiffror
 18. De viktigaste indikatorerna för teknisk analys
 19. Tidsramar och deras betydelse i teknisk analys
 20. Strategier för penninghantering i teknisk analys
 21. Positionsstorlek = (totalt kapital * riskprocent) / risk per affär
 22. Handelspsykologi: hur man hanterar känslor och stress vid handel med teknisk analys
 23. Riskbedömning vid handel med teknisk analys
 24. Teori och teknik för intermarketanalys
 25. Handelsdagboken i teknisk analys
 26. Slutsats
 27. Test för utvärdering av kunskap
 28. Lösningar
 29. Tillägg: de universella principerna för teknisk analys
Stili delle citazioni per Teknisk analys för alla

APA 6 Citation

Calicchio, S. (2024). Teknisk analys för alla ([edition unavailable]). Stefano Calicchio. Retrieved from https://www.perlego.com/book/4334338 (Original work published 2024)

Chicago Citation

Calicchio, Stefano. (2024) 2024. Teknisk Analys För Alla. [Edition unavailable]. Stefano Calicchio. https://www.perlego.com/book/4334338.

Harvard Citation

Calicchio, S. (2024) Teknisk analys för alla. [edition unavailable]. Stefano Calicchio. Available at: https://www.perlego.com/book/4334338 (Accessed: 24 June 2024).

MLA 7 Citation

Calicchio, Stefano. Teknisk Analys För Alla. [edition unavailable]. Stefano Calicchio, 2024. Web. 24 June 2024.