📖[PDF] Metonimija v sovremennom russkom jazyke (Volume 326.0) by Aleksandr Birch | Perlego
Get access to over 700,000 titles
Start your free trial today and explore our endless library.
Join perlego now to get access to over 700,000 books
Join perlego now to get access to over 700,000 books
Join perlego now to get access to over 700,000 books
Join perlego now to get access to over 700,000 books
Metonimija v sovremennom russkom jazyke (Volume 326.0)
Metonimija v sovremennom russkom jazyke (Volume 326.0)
📖 Book - PDF

Metonimija v sovremennom russkom jazyke (Volume 326.0)

Aleksandr Birch
shareBook
Share book
language
German
format
PDF
unavailableOnMobile
Only available on web
📖 Book - PDF

Metonimija v sovremennom russkom jazyke (Volume 326.0)

Aleksandr Birch
Book details
Table of contents
Citations

About This Book

V centre vnimanija nastojaš?ej raboty nachoditsja jazykovaja metonimija. Iz mnogo?islennych aspektov ee izu?enija vybrany dva: semanti?eskij i grammati?eskij. Osnovnoe vnimanie udeljaetsja pri etom semanti?eskomu mechanizmu metonimi?eskich perenosov, osobennoe- tjam ich realizacii v temati?eskich gruppach slov, ierarchi?eskoj organizacii metonimi?eskich konstrukcij v semanti?eskoj strukture slova, vyjavleniju ograni?enij na razvitie metonimii v zavisimosti ot leksiko-grammati?eskoj i ?astere?noj otnesennosti slov.

Read More

Information

Publisher
Peter Lang International Academic Publishers
Year
1995
ISBN
9783876906089
Topic
Languages & Linguistics
Subtopic
Linguistics

Table of contents