I de stora investerarnas medvetande
eBook - ePub

I de stora investerarnas medvetande

En resa till den psykologi som anvÀnts av de största investerarna genom biografier, citat och operativa analyser

Stefano Calicchio

Share book
  1. Swedish
  2. ePUB (mobile friendly)
  3. Available on iOS & Android
eBook - ePub

I de stora investerarnas medvetande

En resa till den psykologi som anvÀnts av de största investerarna genom biografier, citat och operativa analyser

Stefano Calicchio

Book details
Table of contents
Citations

About This Book

Hur tÀnker ett stort investeringsgeni? Vilken psykologi kÀnnetecknar den smarta investeraren? Vad skiljer dem som konsekvent har slagit marknaden i Äratal frÄn de övriga 99 procenten? Den hÀr boken besvarar ovanstÄende frÄgor utifrÄn livet och uttalanden frÄn branschlegender. LÄt dig inspireras av de formidabla berÀttelserna frÄn verkliga livet om karaktÀrer som Warren Buffett, Peter Lynch, William Gann, John Templeton eller Benjamin Graham. LÄt psykologin hos de största investerarna genom tiderna ta dig i hand, lyssna till orden i deras mest kÀnda citat och börja genast se pÄ företagen och potentiella investeringar runt omkring dig med andra ögon. Ofta Àr det som vinnande investerare gör mycket enkelt ur logisk och tolkande synvinkel, men mÀnniskor Àr inte villiga att lÀgga tillrÀckligt med tid pÄ att förstÄ det. Sluta slösa tid bakom tusentals sidor teoretiska manualer och upptÀck vad som verkligen betyder nÄgot med enkel, stimulerande och omedelbar lÀsning.

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?
Simply head over to the account section in settings and click on “Cancel Subscription” - it’s as simple as that. After you cancel, your membership will stay active for the remainder of the time you’ve paid for. Learn more here.
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is I de stora investerarnas medvetande an online PDF/ePUB?
Yes, you can access I de stora investerarnas medvetande by Stefano Calicchio in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Negocios y empresa & Negocios en general. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Year
2021
ISBN
9791220299435

Table of contents