Ett enkelt sätt att ta sig an affärsplanen
eBook - ePub

Ett enkelt sätt att ta sig an affärsplanen

Den praktiska guiden för att starta nya projekt och genomföra affärsidéer på ett entreprenöriellt sätt

Stefano Calicchio

Share book
  1. Swedish
  2. ePUB (mobile friendly)
  3. Available on iOS & Android
eBook - ePub

Ett enkelt sätt att ta sig an affärsplanen

Den praktiska guiden för att starta nya projekt och genomföra affärsidéer på ett entreprenöriellt sätt

Stefano Calicchio

Book details
Table of contents
Citations

About This Book

Hur organiserar man ett företag? Vilka marknadsanalyser är nödvändiga för att planera dess öppnande? Hur hanterar man ekonomiska och organisatoriska problem när man startar ett nytt företag? Den här boken samlar den kunskap som behövs för att lösa ovanstående frågor och skapa användbara lösningar för att få ut det bästa av din nystartade verksamhet. När du bestämmer dig för att öppna ett nytt företag räcker det inte med att veta vad du siktar på. Du måste också ha en plan för att uppnå det. I den här guiden kommer du att upptäcka hur man skapar en väl fungerande affärsplan, ett oumbärligt verktyg för att starta och förvalta all verksamhet som syftar till att verka på dagens hyperkonkurrenskraftiga marknader. Upptäck nu på ett enkelt och lättillgängligt sätt de användbara kunskaperna för att organisera, planera och skriva en bra affärsplan. All information erbjuds på ett enkelt och lättillgängligt sätt, vilket gör att du snabbt kan skaffa dig grunderna i frågan. Sluta slösa tid med tusentals sidor teoretiska texter och njut äntligen av en bok som ger dig det du söker till ett oslagbart pris.

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?
Simply head over to the account section in settings and click on “Cancel Subscription” - it’s as simple as that. After you cancel, your membership will stay active for the remainder of the time you’ve paid for. Learn more here.
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Ett enkelt sätt att ta sig an affärsplanen an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Ett enkelt sätt att ta sig an affärsplanen by Stefano Calicchio in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Business & Business General. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Year
2021
ISBN
9791220800235

Table of contents