En enkel metod för att investera på finansmarknaderna
eBook - ePub

En enkel metod för att investera på finansmarknaderna

Hur du lär dig hur en onlinehandlare arbetar och upptäcker grunderna för framgångsrik handel

Stefano Calicchio

Buch teilen
  1. Swedish
  2. ePUB (handyfreundlich)
  3. Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub

En enkel metod för att investera på finansmarknaderna

Hur du lär dig hur en onlinehandlare arbetar och upptäcker grunderna för framgångsrik handel

Stefano Calicchio

Angaben zum Buch
Inhaltsverzeichnis
Quellenangaben

Über dieses Buch

Är du intresserad av finansiell handel men vet inte var du ska börja? Vill du ta reda på hur man blir en professionell näringsidkare och hur marknaderna fungerar? Vill du skapa ett alternativt företag utan tidsbegränsningar och utan chefer som kontrollerar dig? Onlinehandel kan vara lösningen du letar efter! Men var försiktig: det är ingen lätt verksamhet och den är inte för alla. Den här guiden är utformad för att ta dig i hand och introducera dig till aktiehandelns värld. I den förklaras alla grundläggande begrepp för denna verksamhet, från operativa strategier till de marknader som du kan verka på. Från ordertyperna till förklaringen av böckerna och valet av mäklare. Från studierna av aktiemarknadens utveckling till begreppen penninghantering och riskhantering.
All information är enkel, praktisk och lättillgänglig, så att du snabbt kan skaffa dig de första kunskaperna. Sluta slösa tid på samma frågor och ta reda på om handel är rätt för dig med den här guiden.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich mein Abo kündigen?
Gehe einfach zum Kontobereich in den Einstellungen und klicke auf „Abo kündigen“ – ganz einfach. Nachdem du gekündigt hast, bleibt deine Mitgliedschaft für den verbleibenden Abozeitraum, den du bereits bezahlt hast, aktiv. Mehr Informationen hier.
(Wie) Kann ich Bücher herunterladen?
Derzeit stehen all unsere auf Mobilgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Welcher Unterschied besteht bei den Preisen zwischen den Aboplänen?
Mit beiden Aboplänen erhältst du vollen Zugang zur Bibliothek und allen Funktionen von Perlego. Die einzigen Unterschiede bestehen im Preis und dem Abozeitraum: Mit dem Jahresabo sparst du auf 12 Monate gerechnet im Vergleich zum Monatsabo rund 30 %.
Was ist Perlego?
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Unterstützt Perlego Text-zu-Sprache?
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ist En enkel metod för att investera på finansmarknaderna als Online-PDF/ePub verfügbar?
Ja, du hast Zugang zu En enkel metod för att investera på finansmarknaderna von Stefano Calicchio im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Business & Business General. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Jahr
2021
ISBN
9791220293518

Inhaltsverzeichnis